Om Kunstforeningen

Roskilde Kommunes Kunstforening er en forening for ansatte i Roskilde Kommune. En gang om året holder vi generalforsamling, hvor vi udlodder kunst.

Generalforsamlingen den 9. september 

PROGRAM

Kl. 16:30 Besigtigelse af kunstværkerne til udlodning i kantinen og indtjekning til generalforsamlingen.

Kl. 17:30 Foredrag ved Tom Jørgensen, kunstanmelder og redaktør på Kunstavisensom fortæller om Kvindelige danske pionerkunstnere.

Kl. 18:30 Kunstforeningen er vært med lidt spiseligt med vin, øl og sodavand til.

Kl. 19:00 Generalforsamling.

Bestyrelsen: Hanne Orup, (på valg), Karin Stoubæk Poulsen, (på valg), Lene Correll, (på valg), Merete Hjort, (på valg) Regina Laursen, (på valg), Bent MunK, (ikke på valg), Ivyiana Madsen, (ikke på valg), Anntte Rud Hansen, (ikke på valg),  Helle Wickløv, (ophørt i Roskilde kommune og udtrådt af bestyrelsen) og Susanne Frost (udtrådt som suppleant – genopstiller ikke).

Dagsorden ifølge vedtægternes § 7

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af referent
 3. Aflæggelse af beretning om foreningens virke det forløbne år
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag - modtaget senest den 30. januar 2020
 6. Fremlæggelse af budget og vedtagelse af kontingent for det kommende regnskabsår
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til bestyrelsen og revisorsuppleant.
  • Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  • Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
  • Valg af 2 bestyrelsessuppleant for 2 år
  • Valg af en revisor for 2 år – ikke på valg
  • Valg af revisorsuppleant for 2 år
 8. Eventuelt

bedste hilsner fra bestyrelsen

Efter generalforsamlingen er der lodtrækning - se nedenstående

Information om Roskilde Kommunes Kunstforening

Kunstforeningen har eksisteret siden 2010.

Foreningens formål er:

 • at skabe interesse for kunst i bred forstand blandt kommunens medarbejdere
 • at arrangere udflugter, foredrag mv. om kunst. Vi arrangerer 10 årlige guidede ture til kunstmuseer, arbejdende værksteder m.m.. I juni arrangerer vi en heldags sommerudflugt.
 • at indkøbe kunstværker til udlodning blandt foreningens medlemmer.

Bliv medlem af Kunstforeningen.

Alle er velkomne til at kigge med her på kunstforeningens hjemmeside, ligesom besøgende på rådhuset også kan se med på de skiftende udstillinger.

Mere om Kunstforeningen

Kontakt Roskilde Kommunes Kunstforening

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde