You are here

Om Kunstforeningen

 • Kunstforeningens bestyrelse 2019

  Kunstforeningens bestyrelse 2019

Kunstforeningen er en forening for ansatte i Roskilde Kommune.

Generalforsamlingen er rykket til den 9. september kl. 17 pga. corona-situationen. 

Program for dagen vil blive sendt ud senere. Siden vil blive opdateret med program og oversigt over indkøbte værker tættere på dato.

bedste hilsner fra bestyrelsen

 

Kunstforeningen har eksisteret siden 2010.

Foreningens formål er:

 • at skabe interesse for kunst i bred forstand blandt kommunens medarbejdere
 • at arrangere udflugter, foredrag mv. om kunst. Vi arrangerer 10 årlige guidede ture til kunstmuseer, arbejdende værksteder m.m.. I juni arrangerer vi en heldags sommerudflugt.
 • at indkøbe kunstværker til udlodning blandt foreningens medlemmer.

Bliv medlem af Kunstforeningen.

Alle er velkomne til at kigge med her på kunstforeningens hjemmeside, ligesom besøgende på rådhuset også kan se med på de skiftende udstillinger.

Mere om Kunstforeningen

 • Medlemmer af bestyrelsen

  Bestyrelsen består af:

  Formand: Hanne Orup
  Kasserer: Bent Munk
  Susanne Frost, Lene Correll, Regina Laursen, Karin Stoubæk Poulsen, Ivyana Madsen, Merethe Hjort, Helle Wickløv, Annette Christensen.

  Revisor: Lisbeth Schlie

 • Bestyrelsens opgaver

  - fordelt på konstituerende møde.

  1) Udstillingsgruppen arrangerer ca. 5 udstillinger om året, svarer kunstnere der henvender sig, indgår aftaler med årets nye kunstnere, annoncerer og ordner alt vedrørende nye udstillinger herunder indkøber kunst efter nærmere aftale med bestyrelsen

  Medlemmer: Regina Laursen, Ivyana Madsen, Helle Wickløv, Annette Christensen og Karin Stoubæk Poulsen.

  2) Udflugts- / turgruppen arrangerer ca. 10 ”events” om året, og inviterer via intranet og hjemmesiden, administrerer mindre indkøb i forbindelse med galleribesøg

  Medlemmer: Hanne Orup, Merete Hjort og Susanne Frost.

  3) Depotkunst-gruppen sikrer ud- og indlån og opdaterer databasen, foretager registrering af den eksisterende kunst i fællesarealerne, sørger for fornøden vedligeholdelse

  Medlemmer: Hanne Orup og Bent Munk.

  4) Sekretariats-/administrationsgruppen indkalder til møder, sørger for indkaldelse til møder, beslutningsreferater, holder styr på regnskab og medlemmer, holder hjemmesiden ajour, og står til rådighed for Kommunen.

  Medlemmer: Bent Munk, Hanne Orup, Lene Correll

 • Forretningsorden og vedtægter

 • Generalforsamling 2014-2020

  Generalforsamling torsdag den 6. februar 2020: 

  Referat 2020

  Årsregnskab 2020

  Generalforsamling torsdag den 7. februar 2019:

  Referat 2019

  Regnskab 2018

  Generalforsamling torsdag den 8. februar 2018:

  Referat 2018

  Regnskab 2017

  Generalforsamling torsdag den 2. februar 2017:

  Referat 2017

  Årsregnskab 2016

  Generalforsamling torsdag den 4. februar 2016:

  Referat 2016

  Årsregnskab 2015

  Generalforsamlingen torsdag den 5. februar 2015:

  Referat 2015

  Regnskab 2014 og budget 2015

  Generalforsamlingen den 6. februar 2014:

  Referat 2014

  Beretning 2013

  Budget 2014 og regnskab 2013

 • Vind et værk!

  Kunstforeningen køber hvert år et antal værker fra de forskellige udstillinger.

  Indkøbene udloddes blandt foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling.

  Du kan se værkerne i kantinen.

Senest opdateret

13.04.2021